مقایسه نظرسنجی پیامکی با نظرسنجی آنلاین

مقایسه نظرسنجی پیامکی با نظرسنجی آنلاین

مقدمه

برپایی نظرسنجی با استفاده از موبایل، بیش از پیش مرسوم می شود. تحقیق و پژوهش از طریق تلفنهای همراه باعث می شود که شرکت کنندگان از سراسر جهان با روش جدیدی به سوالات دسترسی داشته و در برنامه های نظرسنجی شرکت کنند. ویژگیهای تلفنهای همراه هر روز بیش از روز پیش در حال غنی  شدن هستند، سرعت اینترنت موبایلی در حال افزایش بوده و هزینه های آن کاهش می یابد و مشتریان هر روز راحت تر از روز پیش از برنامه های کاربردی موبایل استفاده می کنند.

تحقیق از طریق تلفن همراه عموماً به سه روش انجام می شود، از طریق پیامک، از طریق WAP یا اینترنت موبایلی یا توسط دانلود کردن یک برنامه کاربردی کوچک روی تلفن که داده های نظرسنجی را جمع آوری می کند. در سال 2009، شرکت Ipsos یک نظرسنجی پیامکی را به موازات یک نظرسنجی اینترنتی استاندارد در انگلستان برگزار کرد تا به  واکنش شرکت-کنندگان نسبت به نظرسنجی و رفتار آنها پی ببرد. با وجود اینکه پیامک محدودیتهای چشمگیری دارد، این رسانه فراگیرترین روش استفاده از موبایل است(28 درصد از صاحبان تلفن همراه در انگلستان از پیامک استفاده می کنند، 27% از آنها از طریق تلفن همراه خود به وب دسترسی دارند) و بنابراین روش مناسبی برای برگزاری نظرسنجی های کوتاه در بین عموم مردم است. تجربه شرکت Ipsos متمرکز بر  یادآوری آگهیهای تبلیغاتی و رسانه ها بود.

اهداف

اهداف این آزمایش عبارت بودند از:

1.                   مقایسه کیفیت و غنی بودن پاسخ بین روش اینترنتی و روش پیامکی

2.                   درک رفتار واکنشی شرکت کننده از طریق پیامک

3.                   سنجیدن تجربه تکمیل نظرسنجی

آزمایش

شرکت کنندگان از پنل اینترنتی شرکت Ipsos انتخاب شدند و در سه گروه قرار گرفتند و از آنها درباره نمایشهای تلویزیونی و آگهی های تبلیغاتی ای که در اوج زمان تماشای تلویزیون به نمایش در می آمدند، سوالاتی پرسیده شد.

این نمونه آماری بر اساس احتمال تماشای نمایشهای تلویزیونی انتخاب شدند و از تحلیل های آماری برای دستیابی به حداکثر دسترسی  استفاده گردید.

این سه گروه در جدول زیر ذکر می شوند:

موبایل(پیامک)

موبایل(پیامک)

اینترنتی

پس از نمایش تلویزیونی

روز بعد

روز بعد

25%

25%

50%

 

گروه "پس از نمایش تلویزیونی" حدود 30 دقیقه پایانی نمایش، نظرسنجی خود را از طریق پیام متنی دریافت کردند. دعوت به شرکت در نظرسنجی برای گروه "روز بعد"، صبح روز بعد از طریق پیامک (برای گروه موبایلی) و از طریق ایمیل برای گروه اینترنتی ارسال شدند. به هیچ یک از این گروه ها یادآوری ارسال نشد.

این نظرسنجی 3 پرسشی برای آزمایش یادآوری افراد طراحی شد و هدف آن سنجش میزان درگیری شرکت کنندگان در بین این سه گروه بود. ما درباره محتوای نمایش تلویزیونی و آگهیهای تبلیغاتی در فواصل بین برنامه، سوال کردیم و به هر شرکت کننده این شانس را دادیم که به یک سوال نیز پاسخ دلخواه دهند تا سایر ایده های خود را در این مورد ابراز کنند.

چندین روز پس از خاتمه این آزمایش، یک نظرسنجی پیگیری آنلاین 5 دقیقه ای به همه پاسخگویان ارسال شد تا بازخورد مفصل و مشروحی حاصل شود.

نتایج

کیفیت پاسخ

ما برای سنجش موثر کیفیت پاسخها، یک 'شاخص کیفیت' را بر مبنای صحت یادآوری نمودار شوی تلویزیونی، یادآوری تبلیغات و طول پاسخ کلمه به کلمه، ایجاد کردیم.

گروه 'روز بعد' موبایلی در مقایسه با گروه 'روز بعد' اینترنتی رتبه بالاتری در شاخص کیفیت کسب کرد. شرکت کنندگان موبایلی در مقایسه با افرادی که به صورت آنلاین به تکمیل نظرسنجی پرداختند، یادآوری صحیح تری را در مورد تبلیغات و تلویزیون ثبت کردند. همچنین افزایش کمتری در رتبه شاخص کیفیت بین 'گروه موبایل در همان روز' و 'گروه موبایل در روز بعد' وجود داشت. یافته مهم دیگر این بود که زنانی که نظرسنجی را از طریق موبایل تکمیل کردند، نسبت به مردانی که در این پژوهش شرکت داشتند، به رتبه بالاتری در شاخص کیفیت دست یافتند.

رفتار پاسخ

پاسخهای موبایلی نوعاً بسیار سریعتر از پاسخهای اینترنتی بر می گردند و این آزمایش هم از این ویژگی مستثنی نیست، در این مورد نیز 60% کل پاسخها در 2 ساعت اول پس از ارسال دعوت پیامکی تکمیل شدند. مردم همیشه در حال حمل تلفن همراه خود هستند و همین ویژگی آن را به ابزار ایده-الی تبدیل می کند تا بتوان از بازخورد سریع بهره مند شد و همچنین برای اجرای نظرسنجی ها در بین افرادی که در حال حرکت هستند، عالی است.

به هر حال نرخ کلی پاسخ با تکمیل نظرسنجی از طریق موبایل پایین تر بود(77% در مقایسه با 85%) و همچنین موارد از قلم افتاده به طرز قابل ملاحظه ای بیشتر بودند(13% در مقایسه با 4%). ماهیت پیامک، خطر انصراف افراد متعهد به شرکت در نظرسنجی را افزایش می دهد(یعنی هر سوال و جواب در پیامهای مجزا ارسال و دریافت می شود). این ویژگی روی زمان صرف شده برای تکمیل نظرسنجی نیز تاثیر دارد. طبیعت ناهمزمان پیامک احتمال ایجاد فاصله زمانی بین تکمیل هر  پاسخ به سوال را افزایش می دهد. زمان متوسط برای تکمیل نظرسنجی از طریق موبایل بیش از 15 دقیقه بود در حالیکه همین زمان به صورت آنلاین کمتر از 4 دقیقه بود. طول میانگین نظرسنجی برای افرادی که از طریق موبایل و درست پس از نمایش به تکمیل نظرسنجی می پرداختند، پایین تر (13 دقیقه) از  افرادی بود که آن را در روز بعد تکمیل کردند(20 دقیقه).

تجربه شرکت کننده

برای اکثر افرادی که نظرسنجی را به صورت آنلاین تکمیل می-کردند، نظرسنجی  از طریق تلفن همراه ایده جدیدی بود. بنابراین شاید اصلا باعث شگفتی نباشد که آنها واکنش مثبت تری نسبت به نظرسنجی آنلاین داشته باشند. آنها با احتمال بیشتری نظرسنجی های شرکت Ipsos را به دوستان خود توصیه کرده و احتمال شرکت آنها در نظر سنجی های آینده بیشتر بود. آنها به هر حال به پیامک به عنوان یک روش ابتکاری تر برای تکمیل نظرسنجی نگاه می کردند.

مورد قابل توجه تاثیر تبدیل ناشی از تکمیل نظرسنجی از طریق موبایل بود. 89% از افرادی که نظرسنجی را به صورت آنلاین تکمیل کردند، ترجیح دادند تا نظرسنجی های مشابه را در آینده با استفاده از روش سنتی آنلاین تکمیل کنند. به هر حال، افرادی که نظرسنجی را از طریق موبایل تکمیل کردند، نظر مثبت تری برای نظرسنجی های موبایلی آینده داشتند و در مقایسه با آمار قبلی تنها  34% از آنها گزینه آنلاین را ترجیح دادند.

احتمال تکمیل تحقیق آینده از طریق تلفن همراه در بین اکثر طبقه بندی های پژوهش موبایل بالا بود، و مجدداً تاثیر تبدیل برای افرادی که آن را با استفاده از تلفن همراه خود تکمیل کردند، قوی بود. علاقه به شرکت در نظرسنجی های مکان محور(به طوریکه قادر به رهگیری موقعیت شرکت کننده هستیم) به طرز شگفت آوری بالا بود البته با این شرط که امنیت اطلاعات و ملاحظات محرمانه، مهم تلقی شوند.

شرکت کنندگانی که نظرسنجی را از طریق موبایل تکمیل کردند، مشکلات تکنیکی بسیار کمی را در مورد این روش گزارش کردند. همچنین نظرات مثبتی در این باره مطرح شد که این روش، در آینده برای پژوهش و تحقیق در مورد بازار مورد استفاده قرار خواهد گرفت و همچنین تکمیل آن راحت است. ما به عنوان پژوهشگران باید جنبه های امنیتی ارسال نظرسنجی ها از طریق پیامک را نیز در نظر گرفته و هشدار دهیم که نظرسنجی ها نباید در خلال مدتی که شرکت کننده در حال رانندگی یا انجام سایر فعالیتهای بالقوه خطرناک است، برگزار شوند.

نتیجه گیری

این آزمایش باعث اثبات این مسئله شد که درک تفاوتهای بین تکمیل نظرسنجی های کوتاه از طریق پیامک و اینترنت بسیار ارزشمند است. موبایل جایگزین سایر تکنیکهای جمع آوری داده نیست اما به ابزاری با اهمیت روزافزون در مجموعه ابزارهای تبلیغاتی تبدیل خواهد شد. این آزمایش نشان داد که دقت و صحت یادآوری از طریق موبایل به طرز شگفت آوری از روش آنلاین بیشتر بود. همچنین نشان دادیم که شرکت کردن در تجربه موبایلی تاثیر تبدیلی شدیدی داشت به این مفهوم که اکثر افرادی که آن را امتحان کردند، واقعاً به آن علاقمند شدند.


Copyright © 2011-2014 mahdasms - Powered by isjm.ir                                      کلیه ی حقوق این تارنما محفوظ و متعلق به گروه نرم افزاری و شرکت" ایده سازان جاوید مهدا " می باشد